Ładowanie...

UDT - Dozór techniczny wózków widłowych

UDT - Dozór techniczny wózków widłowych

W ramach obowiązku objęcia wózków dozorem technicznym (UDT) firma HTK SIKORSCY wykonuje weryfikację stanu technicznego wózka, kompletuje i sprawdza dokumentacje, przygotowuje wózek do odbioru UDT u Klienta lub w wyznaczonym miejscu, dokonuje przeglądów konserwatorskich  przez uprawnionych konserwatorów.

Art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz.676) oraz rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające z dniem 3 lutego 2003 roku zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji wózków widłowych nakładają na użytkowników wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia obowiązek objęcia ich dozorem technicznym.

Obowiązki ciążące na użytkowniku/właścicielu wózków widłowych:

  • Zgłoszenie do UDT wszystkich użytkowanych wózków widłowych.
  • Dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej osobno do każdego posiadanego wózka.
  • Utrzymywanie dobrego stanu technicznego wózka pozwalającego na jego bezpieczną eksploatację.
  • Założenie Książki Konserwacji do każdego posiadanego wózka.
  • Wykonywanie przeglądów konserwatorskich przez uprawnionego konserwatora.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.udt.gov.pl.

Plik do pobrania: